naco-do(ナコード)の会員の年収

naco-do(ナコード)の会員の年収について

ここでは、naco-do(ナコード)の会員の年収についてご紹介します。

 

 

 

 

 

naco-do(ナコード)の会員さんの年収については、以下の表を参考にしてください。

 

年収 男性会員の割合 女性会員の割合
〜399万円 18% 27%
〜600万円 42% 44%
〜800万円 18% 14%
〜1000万円 11% 9%
1000万円〜 10% 6%
合計 100% 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

page top